تبلیغات
انجمن ستاره شناسی بهبهان - گزارش بارش شهابی برساووشی 21 مرداد 90
یکشنبه 23 مرداد 1390

گزارش بارش شهابی برساووشی 21 مرداد 90

   نوشته شده توسط: امین تربتی    نوع مطلب :گزارشات رصدی ،

این برنامه ی رصدی در تاریخ بیست یك مرداد 1390 با حضور جمعی از اعضاء انجمن ستاره شناسی بهبهان برگزار شد .
شروع برنامه با هنر نمایی و عبور ایستگاه فضایی در ساعت نه و شانزده دقیقه بود و این اتفاق باعث شادی و شور بچه های گروه شد و ما این را به فال نیك گرفتیم .
در این برنامه گر چه آسمان از نور ماه لبریز بود اما باز هم توانستیم تعدادی شهاب درخشان رصد كنیم هر چند اندك اما زیبا بود . این برنامه با بحث و گفتگوی بچه ها در زمینه ی مسائل رصدی و نجومی ادامه یافت . 
در كل شب خوب و  زیبایی را پشت سر گذاشتیم . به امید اینكه در بارشهای بعدی آسمانی تاریكتر داشته باشیم همراه با دوستان بیشتر .
بدینوسیله از همه ی دوستانی كه در این برنامه ما را همراهی نمودند تشكر و قدر دانی می شود.

دبیر انجمن ستاره شناسی بهبهان 
امین تربتی