تبلیغات
انجمن ستاره شناسی بهبهان - برگزاری كارگاه ستاره شناسی زیر نظر انجمن ستاره شناسی بهبهاناین دوره با حضور جناب آقای خسرو جعفری زاده برگزار می شود از دوستان تقاضا می شود كه این فرصت خوب را از دست ندهند چون ممكن است به این زودی ها همچنین فرصتی پیش نیاید . از دوستانی كه این آگهی را دیده اند تقاضا می كنم كه به دوستان دیگر هم اطلاع رسانی كنند .

هزینه این دوره پانزده هزار تومان می باشد

فرصت را از دست ندهید . ظرفیت شركت كنندگان محدود است پس عجله كنید.

برای ثبت نام با شماره 09169714338 تماس بگیرید .