تبلیغات
انجمن ستاره شناسی بهبهان - * صورتهای فلكی (7)
پنجشنبه 22 مهر 1389

* صورتهای فلكی (7)

   نوشته شده توسط: امین تربتی    نوع مطلب :صورتهای فلكی ،

صورتهای فلكی


  آندرومدا (And) شاهزاده ، زن در زنجیر

 

رسیدن به نصف النهار: 9 آبان ؛ مساحت : 722 درجه مربع
شاهزاده آندرومدا، دختر قیفاووس و ذات الکرسی، با زنجیر به صخره ای بسته شده و او را به حال خود رها نموده اند تا نهنگ دریایی آن را ببلعد.

او به وسیله بر ساووش قاتل جادوگر عفریته ی یونانی، رهایی می یابد.

  ستاره ها

آلفای آندرومدا به نام رأس المسلسله یا سرة الفرس می باشد و یک گوشه از چهارگوش بزرگ اسب بالدار را تشکیل می دهد (سه ستاره درخشان، دیگر ، بقیه رؤس را می سازند) نوع طیف B9IV قدر 1 و 2 و فاصله اش 100 سال نوری است.    اجرام عمقی آسمان

کهکشان معروف آندرومدا (NGC224. M13) به فاصله 5/2 میلیون سال نوری به عنوان دورترین جرم آسمانی که با چشم غیرمسلح دیده می شود، محسوب می گردد. این یک کهکشان مارپیچ است و از اعضای بزرگ «گروه محلی» یعنی خوشه کوچکی که کهکشان راه شیری هم به آن تعلق دارد، منظور می شود. در شب هایی که هوا تمیز و آسمان بدون آلودگی باشد این کهکشان مانند یک لکه مات و کم فروغ با چشم عادی قابل مشاهده است . دو کهکشانه هم جوار آن یعنی NGC221)M32) که یک کهکشان کوتوله از قدر نهم در جنب M31 است و همچنین NCG205)M110) به عنوان یک کهکشان کوتوله بیضوی مسطح، کمی دورتر قرار گرفته است. برای دیدار آن ها نیاز به تلسکوپ داریم. NCG752 یک خوشه باز ستاره ای است که با دوربین دو چشمی قابل مشاهده می باشد.    اژدها (Dar) تنین

 

زمان رسیدن به نصف النهار : 29 تیر؛ مساحت 1083 درجه مربع
نام اژدها به عنوان یک صورت فلکی، نماینده تمامی مطالب اساطیری از تیامات(1) سومری ها تا هیولایی که به وسیله سنت جورج (2) کشته شد، بیان می گردد. طرح موجی شکل ستارگان این صورت فلکی، بدون شک یادآور اژدهاست. صورت فکلی اژدها در آسمان به دور قطب شمال سماوی می پیچد. از آنجا که محور زمین و به تبع آن محور سماوی با توجه به پدیده حرکت تقدیمی جابه جا می شود، لذا جایگاه ستارگان پیراقطبی هم با در نظر گرفتن تغییر مکان قطب نسبت به این نقطه، تغییر می کند. در حال حاضر ستاره آلفا از صورت فلکی دب اصغر عنوان ستاره قطبی را دارد، اما 4000 سال قبل ستاره قطبی، آلفای صورت فلکی اژدها به نام ثعبان بوده است.
   ستاره ها

آلفای اژدها یا ثعبان در حال حاضر دیگر چندان اهمیتی ندارد، اما زمانی که عنوان ستاره قطبی را برای مصریان داشته، این افراد ساخت معابد خود را با ثعبان در آسمان توجیه می کردند. طیف آن از نوع AO3III ، قدرش 7ر 3 و فاصله اش تا زمین 230 سال نوری است. ستاره بتای آن به نام راس الثعبان «سراژدها» دارای طیف G2II، با قدر 8 ر 2 و فاصله 490 سال نوری است.    اجرام عمقی آسمان

NGC6543 یک سحابی سیاره ای با قدر 8 و در ازای 22 دقیقه ی قوسی است. در صورت فلکی اژدها تعداد زیادی کهکشان وجود دارد که اکثر آن ها کم فروغ و ضعیف تر از قدر دهم اند.    اسب بالدار (Peg) فرس اعظم

 

زمان رسیدن به نصف النهار : 28 مهر ؛
مساحت : 1121 درجه مربع
در اساطیر یونانی گفته شده است که اسب بالدار از حباب (کف) دریا مخلوط با خون عفریته ای به نام مدوسا(3) زمانی که بر ساووش ( برنده سر غول) سر او را قطع کرد، متولد شد . وجه مشخصه این صورت فلکی ،چهار گوش بزرگی است که با وام گرفتن ستاره ی آلفا از آندرومدا، تکمیل شده است. اگر کنجکاوی کنیم، مشاهده می شود که اسب به صورت واژگون در آسمان قرار گرفته است و سر او به سمت جنوب می باشد.
   ستاره ها

ستاره ی آلفای اسب بالدار به نام مرکب فرس، در گوش جنوب غربی چهارگوش بزرگ واقع است. طیف آن از نوع AOIV ، قدرش 5/2 و در فاصله 220 سال نوری می باشد. ستاره بتا به نام منکب فرس تا حدودی متغیر بوده و در سمت بالای پای اسب قرار دارد و گوشه شمال غربی چهارگوش را می سازد. طیف آن از نوع MII –III، قدرش بین 3/2 تا 7/2 و فاصله اش 220 سال نوری است.
ستاره گامای اسب بالدار به نام جنب فرس به عنوان ستاره ی گوشه ی جنوب شرقی چهارگوش محسوب می گردد. طیف آن B2IV ، قدرش 8/2 و در فاصله ی 490 سال نوری قرار دارد.
   اجرام عمقی آسمان

M15 یکی از درخشان ترین خوشه های کروی آسمان (قدر ششم) در فاصله 4 درجه ای شمال غربی ستاره انف الفرس ( فم الفرس) یا اپسیلون اسب بالدار واقع است. NGC7331 به عنوان یکی از دهها کهکشان درخشان، از قدر دهم و مارپیچی است. موضع آن در 9 درجه ای شمال غربی بتای اسب بالدار و به فاصله 50 میلیون سال نوری تا زمین است.