تبلیغات
انجمن ستاره شناسی بهبهان - برگزاری برنامه رصدی در كمپ كوهنوردی خاییز روز پنجشنبه 89/07/15

برگزاری رصد آموزشی روز پنجشنبه 89/07/15 در كمپ كوهنوردی خاییز توسط انجمن ستاره شناسی

 علاقه مندان جهت ثبت نام با دفتر انجمن تماس حاصل فرمایند.

مهلت ثبت نام : 89/07/14

هزینه : مبلغ 2000 تومان

زمان : ساعت 8.5 الی 11 شب