تبلیغات
انجمن ستاره شناسی بهبهان - برنامه این هفته 89/09/11 پنجشنبه
دوشنبه 8 آذر 1389

برنامه این هفته 89/09/11 پنجشنبه

   نوشته شده توسط: امین تربتی    نوع مطلب :اخبار برنامه های رصدگاه ،

برگزاری جلسه آموزشی این هفته پنجشنبه تاریخ 89/09/11


موضوع آموزش جلسه این هفته

  • مختصات زمین طول و عرض و استوا
  • سمت و ارتفاع
  • میل و بعد
  • استوای سماوی
  • دایره البروج
  • منطقه البروج
  • میدان مغناطیسی

 برنامه ی رصدی

  • رصد و معرفی كامل صورت فلكی ذات الكرسی
  • رصد و معرفی كامل صورت فلكی قیفاووس
  • طریقه پیدا كردن دایره البروج و مختصات سماوی به صورت عملی

  ساعت برگزاری 9 شب

مدرسین : آقایان : وحید دهقان و امین تربتی

 

توجه : مباحث فوق در جلسات بعدی تكرار نخواهد شد از اعضاء تقاضا می شود كه حتما در جلسات شركت نمایند .

(( به دلیل كمبود جا و امكانات برنامه های آموزشی فقط برای اعضاء اصلی گروه كه ثبت نام خود را تكمیل نموده اند برگزار می شود . ))