تبلیغات
انجمن ستاره شناسی بهبهان - عدسی آکرومات چیست ؟
شنبه 20 آذر 1389

عدسی آکرومات چیست ؟

   نوشته شده توسط: امین تربتی    نوع مطلب :اطلاعات ابزارهای رصدی ،

آکرومات

 عدسی آکرومات            achromatic lens , Achromat

 یک عدسی مرکب که ابیراهی رنگی آن تصحیح شده باشد. وقتی پرتوهای نور از عدسی می گذرند مسیر آنها تغییر می کند، این تغییر مسیر پدیده شکست نامیده می شود. با توجه به اینکه مقدار شکست ،تابعی از طول موج نور ورودی است هنگام عبور از عدسی، نور به مؤلفه های تشکیل دهنده خود تجزیه می شود و هر کدام از مؤلفه ها تصویری جداگانه از منبع نور اصلی ایجاد می کند، بنابراین تصویر منبع نور اصلی بعد از عبور از عدسی به صورت تکرنگ نبوده و حلقه های رنگین اطراف آنرا احاطه خواهند کرد. در عدسیهای آکروماتیک این ایراد به حداقل می رسد.اما چگونه؟ عدسیها بصورت ترکیبی از 2 یا3 عدد عدسی نازکتر جداگانه که جنس در نتیجه خواص شکست هر کدام متفاوت است ساخته می شوند. معمولا" از شیشه های فلنیت و کراون به عنوان دو شیشه سازنده عدسی های مرکب استفاده می شود. هنگام طراحی چنین عدسی های مرکبی تنها می توان تعداد محدودی طول موج را در نظر گرفت بنابراین عدسی آکرومات برای همان چند طول موج خاص مناسب است          ( معمولا" دو طول موج در پهنه قرمز و آبی طیف انتخاب می شوند ) و بقیه نور ها همچنان خطایی البته در سطح بسیار کمتر که خیلی مواقع قابل صرف نظر کردن است ایجاد می کنند.عدسی هایی که در بیشتر از دو طول موج طراحی شده باشند با نام عدسی آپوکرومات شناخته می شوند.

 پیشنهاد ترکیب دو عدسی برای از بین بردن خطای رنگی اولین بار در سال 1757 توسط John Dolland نور شناس انگلیسی ارائه شده است. عدسی هایی که از ترکیب دو عدسی ساخته شده اند doublet achromatic نامیده می شوند