تبلیغات
انجمن ستاره شناسی بهبهان - برگزاری رصد - ماه گرفتگی 1390/03/25
پنجشنبه 26 خرداد 1390

برگزاری رصد - ماه گرفتگی 1390/03/25

   نوشته شده توسط: امین تربتی    نوع مطلب :گزارشات رصدی ،فعالیت های انجمن ،

پژوهشسرای خوارزمی بهبهان به یاری انجمن ستاره شناسی بهبهان همراه با مردم خونگرم و علاقه مند به آسمان شب در پارك پردیس از ساعت 9/5 الی یك بامداد این ماه گرفتگی زیبا و بی نظیر را به تماشا ایستادند .دوستان زیادی در این راه ما را همراهی نمودند كه در اینجا از همه ی آنها قدر دانی می كنیم .

پس از اجرای این برنامه انجمن به همراه گروهی از مردم علاقه مند به محل مناسبی در حومه شهر رفته و ادامه ماه گرفتگی را در آنجا پیگیری نمودیم كه این برنامه تا ساعت 3 بامداد ادامه پیدا كرد .

آسمان زیبای شب در این منطقه همه دوستان را به تحسین واداشته بود و ما را برآن داشت تا با پشتكار بیشتری به فعالیت مان ادامه دهیمواما ظاهرا در متن بالا  اسمی از پژوهشسرای خوارزمی بهبهان آورده نشده است و این امر باعث دلخوری  دوستانمان در پژوهشسرا شده است كه با ارز پوزش در زیر گزارش را اصلاح می نماید


پژوهشسرای خوارزمی بهبهان   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . همراه با مردم خونگرم و علاقه مند به آسمان شب در پارك پردیس از ساعت 9/5 الی یك بامداد این ماه گرفتگی زیبا و بی نظیر را به تماشا ایستادند . دوستان زیادی در این راه آنها را همراهی نمودند كه در اینجا از همه ی آنها قدر دانی می كنند .

پس از اجرای این برنامه آنها به همراه گروهی از مردم علاقه مند به محل مناسبی در حومه شهر رفتند و ادامه ماه گرفتگی را در آنجا پیگیری نمودند . كه این برنامه تا ساعت 3 بامداد ادامه پیدا كرد

آسمان زیبای شب در این منطقه همه دوستان را به تحسین واداشته بود و آنها را برآن داشت تا با پشتكار بیشتری به فعالیت شان ادامه دهند .


باز هم از اشتباه در متن اول رسما از آقای افشون و خانمهای مسئول معذرت خواهی می نمایم .

اگر در سایت های دیگر متنی به غیر از مطلب بالا مشاهده شده است با وجود اینكه مسئولیت آنها با بنده نیست و آنها را من ننوشته ام باز هم من معذرت می خواهم .

در گزارشهای قبل سعی بر آن بود كه از كلماتی مانند (( آنها )) استفاده نكنیم اما . . .

امین تربتی مسئول انجمن ستاره شناسی بهبهان